רשת כוללים

תפארת טבריה

גלריית תמונות

כוללים

תפארת טבריה

תפארת טבריה היכל יוסף: בראשותו של הרה”ג מרדכי כהן, בו לומדים מידי יום 50 אברכים יר”ש. הכולל ממוקם בצמוד לציון קברו של רבי עקיבא.

 

תפארת טבריה היכל אברהם: בראשותו של הרה”ג ארז גול, בו לומדים 30 אברכים. שמו של כולל זה נודע במוניטין החיובי בעיר טבריה וברחבי הארץ, וזאת בזכות דבקותם המרשימה של האברכים הלומדים בו. הכולל ממוקם בצמוד לציון קברו של רבי עקיבא.

 

תפארת טבריה משנה למלך: בראשותו של הרה”ג גבריאל דהן. בכולל זה לומדים 20 אברכים העוסקים בעיקר בפעילות קירוב והפצת היהדות, אשר למען מטרות אלו מעניקים מזמנם הרבה מעבר לשעות הלימוד. הכולל ממוקם בצמוד לציון קברו של רבי עקיבא.

בעקבות גידול האוכלוסייה בטבריה, בשנים האחרונות נוצרה מצוקה קשה סביב מחסור במקומות לימוד וחינוך לילדי העיר. מתוך כך, לקח על עצמו נשיא המוסדות הרב דוד דרלי הקמת ובניית שני מבנים חדשים בעלות מיליוני שקלים. אלו מיועדים לצורך שלוש כיתות מעונות יום, וארבע כיתות גן חדשות. שני המבנים ממוקמים בסמיכות לקבר רבי עקיבא ובימים אלו נמצאים בשלבי בנייתם הסופיים. אכלוס המבנים מיועד לשנה הקרובה אי”ה. מבנים חדשים אלו יקלו על הורים רבים בטבריה שנותרו ללא מענה של מוסדות חינוך עבור ילדיהם.