גני ילדים וצהרונים

תפארת טבריה

גלריית תמונות

גני ילדים וצהרונים

תפארת טבריה

משויכים לעמותה 10 גני ילדים הפזורים ברחבי העיר טבריה. הגנים אחראים על כ-350 ילדים בגילאי ,3-5 ומלווים בידי הגננות הטובות באזור.

בזכות עבודתן החינוכית המסורה, בשנים האחרונות גנים אלו זוכים לדירוג הגבוה ביותר ממשרד החינוך.