אודות

תפארת טבריה

מוסדות תפארת טבריה

עמותת “תפארת טבריה” בנשיאותו של הרב דוד דרלי אשר התחילה את דרכה לפני יותר משלושים שנה, שאפה להקים בעיר טבריה מסגרות חינוכיות תורניות חדשות; כאלו שיחזקו את הרוח היהודית בקרב מבוגרים ונוער וייצרו דורות חדשים של תלמידים חכמים ברחבי הארץ. כיום, משפחת “תפארת טבריה” מונה למעלה מ-1,500 תלמידים ותלמידות המתחנכים מידי יום על ידי כמאתיים אנשי צוות מקצועיים ומסורים. העמותה אחראית על כ-20 מוסדות חינוך שונים בעלי שם בארץ ובעולם התורני, ונזקפת לזכותה הצלחה מרשימה גם בתחומי הלימודים הממלכתיים.

המקורבים לעיר טבריה מכירים את מסגרותיה החינוכיות של העמותה, בין אם משום שגדלו ולמדו בהן ובין אם משום שנעזרו בפעולות החסד והתמיכה הרבות מטעמה לאורך השנים. לתפישתו של הרב דוד דרלי, מקים ומייסד “תפארת טבריה”, על התלמידים והתלמידות במוסדות השונים ללמוד ולהפנים מגיל צעיר את חשיבות מתן החסד. כחלק מרציונל חינוכי זה, הם מתבקשים ליטול חלק פעיל גם בפעילויות החברתיות המגוונות של העמותה. הצטיינות המסגרות החינוכיות במישור החברתי וההשכלתי כאחד, הינה תוצאה ישירה של גישתו הבלתי מתפשרת של הרב דרלי ביחס לחינוך לחסד, כפי שקיבל ממורו ורבו הרב אשר פריינד זיע”א, והיא הוטמעה בכל אחד ואחת מתלמידי העמותה לאורך השנים. מתוך כך, ראוי לסכם ממאמר חז”ל: “יותר מאשר העגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק.” (פְּסָחִים דַּף קיב).  

מוסדות תפארת טבריה

עמותת “תפארת טבריה” בנשיאותו של הרב דוד דרלי אשר התחילה את דרכה לפני יותר משלושים שנה, שאפה להקים בעיר טבריה מסגרות חינוכיות תורניות חדשות; כאלו שיחזקו את הרוח היהודית בקרב מבוגרים ונוער וייצרו דורות חדשים של תלמידים חכמים ברחבי הארץ. כיום, משפחת “תפארת טבריה” מונה למעלה מ-1,500 תלמידים ותלמידות המתחנכים מידי יום על ידי כמאתיים אנשי צוות מקצועיים ומסורים. העמותה אחראית על כ-20 מוסדות חינוך שונים בעלי שם בארץ ובעולם התורני, ונזקפת לזכותה הצלחה מרשימה גם בתחומי הלימודים הממלכתיים.

המקורבים לעיר טבריה מכירים את מסגרותיה החינוכיות של העמותה, בין אם משום שגדלו ולמדו בהן ובין אם משום שנעזרו בפעולות החסד והתמיכה הרבות מטעמה לאורך השנים. לתפישתו של הרב דוד דרלי, מקים ומייסד “תפארת טבריה”, על התלמידים והתלמידות במוסדות השונים ללמוד ולהפנים מגיל צעיר את חשיבות מתן החסד. כחלק מרציונל חינוכי זה, הם מתבקשים ליטול חלק פעיל גם בפעילויות החברתיות המגוונות של העמותה. הצטיינות המסגרות החינוכיות במישור החברתי וההשכלתי כאחד, הינה תוצאה ישירה של גישתו הבלתי מתפשרת של הרב דרלי ביחס לחינוך לחסד, כפי שקיבל ממורו ורבו הרב אשר פריינד זיע”א, והיא הוטמעה בכל אחד ואחת מתלמידי העמותה לאורך השנים. מתוך כך, ראוי לסכם ממאמר חז”ל: “יותר מאשר העגל רוצה לינוק, הפרה רוצה להניק.” (פְּסָחִים דַּף קיב).  

מוסדות תפארת טבריה

על ציון רבי עקיבא

מוסדות החינוך של “תפארת טבריה”:

בלב העמותה עומדת האמונה שיש ללוות את ילדי ישראל מראשית דרכם בעולם ועד לגיל בו הם הופכים למבוגרים עצמאיים, לכן מוסדותיה החינוכיות השונות נותנות מענה לגילאים מגוונים. “תפארת טבריה” עובדת בשיתוף פעולה מתמיד עם גופי חינוך נוספים בארץ כדי להרחיב כמה שיותר את היקף פעולתה החינוכית והחברתית.

מעונות תפארת טבריה

על שם אשתו המנוחה של הרב דוד דרלי, אלו שני מעונות יום המטפלים ב-250 תינוקות. המעונות ממוקמים בטבריה עילית ובמרכז העיר, ומתאימים לגיל לידה ועד גיל 3.

גנים תפארת טבריה

משויכים לעמותה 10 גני ילדים הפזורים ברחבי העיר טבריה. הגנים אחראים על כ-350 ילדים בגילאי ,3-5 ומלווים בידי הגננות הטובות באזור. בזכות עבודתן החינוכית המסורה, בשנים האחרונות גנים אלו זוכים לדירוג הגבוה ביותר ממשרד החינוך.

מוסד חינוך בו לומדים כ-350 בנים בכיתות א’-ח’, המנוהל כיום ביד רמה על ידי איש החינוך הנודע- הרב בנימין בוימל, אשר בחר בקפידה את צוות מלמדיו מרחבי צפון הארץ. בבית הספר לומדים עוד כ-50 תלמידים בכיתות חינוך מיוחד שמקבלים ליווי אישי ופרטני בידי צוות מורים ומורות, בהנהלת הגב’ רמה לוי. ת”ת תפארת טבריה הינו המוסד היחיד מסוגו באזור המקיים תכנית לימוד לילדים במסגרת חינוך מיוחד, ושמו של המוסד קוצר שבחים רבים ממשרד החינוך.

בית ספר יסודי לבנות בניהולה של הגב’ לאה שניטרפלר, בו לומדות 300 תלמידות מהעיר טבריה. בבית הספר ישנן שתי כיתות חינוך מיוחד המעניקות ליווי אישי ופרטני.

בית ספר תיכון לבנות בניהולה של הגב’ דבורה ברזילאי, בו לומדות 220 תלמידות. התיכון מצטיין בציוני בחינות הבגרות ומדורג מהגבוהים בארץ מן המגזר החרדי. בשנת 2016 נפתחה מסגרת המשך לבוגרות בית הספר- סמינר בו כ-60 תלמידות עוברות הכשרה למקצוע ההוראה ולמקצועות נוספים.

כולל תפארת טבריה

תפארת טבריה היכל יוסף: בראשותו של הרה”ג מרדכי כהן, בו לומדים מידי יום 50 אברכים יר”ש. הכולל ממוקם בצמוד לציון קברו של רבי עקיבא.

תפארת טבריה היכל אברהם: בראשותו של הרה”ג ארז גול, בו לומדים 30 אברכים. שמו של כולל זה נודע במוניטין החיובי בעיר טבריה וברחבי הארץ, וזאת בזכות דבקותם המרשימה של האברכים הלומדים בו. הכולל ממוקם בצמוד לציון קברו של רבי עקיבא.

תפארת טבריה משנה למלך: בראשותו של הרה”ג גבריאל דהן. בכולל זה לומדים 20 אברכים העוסקים בעיקר בפעילות קירוב והפצת היהדות, אשר למען מטרות אלו מעניקים מזמנם הרבה מעבר לשעות הלימוד. הכולל ממוקם בצמוד לציון קברו של רבי עקיבא.

בעקבות גידול האוכלוסייה בטבריה, בשנים האחרונות נוצרה מצוקה קשה סביב מחסור במקומות לימוד וחינוך לילדי העיר. מתוך כך, לקח על עצמו נשיא המוסדות הרב דוד דרלי הקמת ובניית שני מבנים חדשים בעלות מיליוני שקלים. אלו מיועדים לצורך שלוש כיתות מעונות יום, וארבע כיתות גן חדשות. שני המבנים ממוקמים בסמיכות לקבר רבי עקיבא ובימים אלו נמצאים בשלבי בנייתם הסופיים. אכלוס המבנים מיועד לשנה הקרובה אי”ה. מבנים חדשים אלו יקלו על הורים רבים בטבריה שנותרו ללא מענה של מוסדות חינוך עבור ילדיהם.

צור קשר

תפארת טבריה

צור קשר

תפארת טבריה