רוצה להכניס שמות לתפילת תינוקות של בית רבן בציון ר' עקיבא?

להכנסת שמות לתפילה

עמותת “תפארת טבריה” בנשיאותו של הרב דוד דרלי אשר התחילה את דרכה לפני יותר משלושים שנה, שאפה להקים בעיר טבריה מסגרות חינוכיות תורניות חדשות; כאלו שיחזקו את הרוח היהודית בקרב מבוגרים ונוער וייצרו דורות חדשים של תלמידים חכמים ברחבי הארץ. כיום, משפחת “תפארת טבריה” מונה למעלה מ-1,500 תלמידים ותלמידות המתחנכים מידי יום על ידי כמאתיים אנשי צוות מקצועיים ומסורים. העמותה אחראית על כ-20 מוסדות חינוך שונים בעלי שם בארץ ובעולם התורני, ונזקפת לזכותה הצלחה מרשימה גם בתחומי הלימודים הממלכתיים.

עמותת “תפארת טבריה” בנשיאותו של הרב דוד דרלי אשר התחילה את דרכה לפני יותר משלושים שנה, שאפה להקים בעיר טבריה מסגרות חינוכיות תורניות חדשות; כאלו שיחזקו את הרוח היהודית בקרב מבוגרים ונוער וייצרו דורות חדשים של תלמידים חכמים ברחבי הארץ.

משפחת “תפארת טבריה” מונה למעלה מ-1,500 תלמידים ותלמידות המתחנכים מידי יום על ידי כמאתיים אנשי צוות מקצועיים ומסורים. העמותה אחראית על כ-20 מוסדות חינוך שונים בעלי שם בארץ ובעולם התורני, ונזקפת לזכותה הצלחה מרשימה גם בתחומי הלימודים הממלכתיים.

פעילויות

תפארת טבריה

0

משפחות מקבלות סלי מזון
וארוחות חמות מידי שבוע

0

סלי קמחא דפסחא
מחולקים מידי שנה​

0

תלמידים ואברכים
במוסדות תפארת טבריה

0

משפחות אברכים מקבלות
תלושי תמיכה מידי חודש

פעילויות

תפארת טבריה

0

משפחות מקבלות סלי מזון
וארוחות חמות מידי שבוע

0

סלי קמחא דפסחא
מחולקים מידי שנה​

0

תלמידים ואברכים
במוסדות תפארת טבריה

0

משפחות אברכים מקבלות
תלושי תמיכה מידי חודש

גלריה

אודות

רבי עקיבא בן יוסף

“אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה” (תהילים צ”ז-יא.)

אמר לו אתה הוא עקיבא בן יוסף ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. (בבלי יבמות ט”ז) אמר רבי אחא דברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי עקיבא, וכל יקר ראתה עינו, זה רבי עקיבא .

לידתו- זמן לידתו היה 52 שנה קודם חורבן בית שני. וי”א 68 שנה קודם החורבן, לפני למעלה מ-2000 שנה. ועד גיל 40 היה עם הארץ. עד שאמר מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. וכששאלוהו מדוע כחמור ולא ככלב. א”ל שהחמור נושך ושובר העצם. (פסחים מט.) ומ”מ היה מוכתב במידות נעלות. צנוע ומעולה. כמסופר בגמ’ מסכת שבת קכ”ז: על פועל שעבד כמה שנים. ולאחמ”כ ביקש את שכרו ובעל הבית א”ל שאין לו כסף. וכשביקש מטלטלין וכד’. על הכל  א”ל בעה”ב אין לי. הפשיל כליו לאחוריו והלך. בשאילתות (סימן מ’) מובא שסיפור זה היה רבי עקיבא. שנשא אישה בתו של ישוע והיו לו כמה ילדים ממנה. ומתה עליו בצעירתו. ולכן כתת רגליו לצורך פרנסתו.

לתרומה

למפעלות תפארת טבריה

או לשליחת שמות

לתפילה בציון רבי עקיבא

צור עמנו קשר

072-222-2222

tiferett@gmail.com

צור עמנו קשר

072-222-2222

tiferett@gmail.com